0,1 – 0,6 mm fraktsiooniga liiv

Täiendavalt puhastatud peene koostisega liiv. Sobib kasutamiseks kateldes, kus kütusena põletatakse põlevkivi.