0,5 – 1,2 mm fraktsiooniga liiv

Keskmise jämedusega liiv.
Sobib kasutamiseks täitematerjalina erinevates ehitussegudes nagu põrandasegud ja krohvisegud.