1,0 – 3,0 mm fraktsiooniga liiv

Jämedama koostisega liiv.
Sobib kasutamiseks täitematerjalina erinevates ehitussegudes nagu müürisegud, krohvisegud ja põrandasegud.