3,0 – 6,0mm fraktsiooniga liiv

Liiv on sobiv libedusetõrjeks kõnni- ja sõiduteedel. Sobib kasutamiseks aianduses dekoratiivliivana.