0,5 – 1,2 mm fraktsiooniga liiv

Sobib kasutamiseks keevkihtkateldes, kus kütusena põletatakse hakkepuitu ja puidujäätmeid.