Smiltis, frakcija 0,5 – 1,2 mm

Piemērotas izmantošanai apkures katliem, kur kā kurināmais tiek izmantota šķelda un koksnes atlikumi.