Par uzņēmumu

Veiksmīgs Igaunijas Uzņēmums 2014, 2015 un 2016 -“Krediidiinfo AS” trīs gadus pēc kārtas uzņēmumam “EMG Kuiv Liiv OÜ” ir piešķīris novērtējumu “AAA” -lielisks.

Igaunijas Gazeles uzņēmums 2014, 2015 un 2016– gazeles uzņēmumi triju gadu laikā apgrozījumu un peļņu ir palielinājuši vairāk nekā 50%; rada visvairāk jaunas darba vietas; tiem ir strauji attīstoša uzņēmuma būtiskās īpašības – elastība, ātrums, drosme. Tikai mazāk kā 1% no Igaunijas uzņēmumiem ir gazeles.

Uzņēmums EMG Kuiv Liiv OÜ ir dibināts 2006. gadā, tas balstās uz Igaunijas kapitālu un savā ražošanas darbībā ievēro vides aizsardzības principus, kā arī izmanto dabu saudzējošas tehnoloģijas. Uzņēmuma īpašnieks ar 100% dalību ir mātes uzņēmums EMG Karjäärid OÜ.

“EMG Kuiv Liiv OÜ” produkti tiek izmantoti sekojošajās galvenajās nozarēs: celtniecības materiālu ražošana, enerģētika, metalurģija un pretkorozijas aizsardzība.

TTU Sertifikācijas iestāde uzņēmumam ir izsniegusi ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1504-CPD-093/08.

Izejvielas tiek iegūtas no Ziemeļigaunijā esošajām Huntaugu unKuusalu smilšu karjeriem. Smilšu karjerus no 1993. gada pārvalda un operē mātes uzņēmums “EMG Karjäärid OÜ”, kuras galvenais mērķis ir būvniecības minerālu ieguve.